Úvod

PavingSpol - Ing. Karel Bartušek

PavingSpol - Ing. Karel Bartušek

 

kompletní dlaždičské práce

stavební a obchodní činnost, provádění staveb

znalecká a oceňovací kancelář pro movitý majetek

 

Firmu PavingSpol založil v roce 2006 Ing. Karel Bartušek a navázal tím tak na dlouholetou rodinnou firmu specializující se na dlaždičské práce. Dlouholeté zkušenosti v oboru a profesionalita zaměstnanců zaručují kvalitu provedených prací a s tím spojenou spokojenost zákazníků.

 

Jsme certifikovaná pokládková firma pro společnost BEST, a.s. a společnost SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.

 

Hlavní činností firmy PavingSpol je kompletní realizace dlážděných dopravních staveb - zhotovení dlážděných komunikací, zhotovení a rekonstrukce chodníků, parkovišť, pochůzných a pojízdných ploch kolem rodinných domů a komerčních objektů. Dále provádíme výstavbu opěrných a dekoračních zídek a oplocení z betonových tvárnic, bloků a kamene, obkladačské a zednické práce. Samozřejmostí je dodání a doprava veškerého stavebního materiálu přímo na stavbu.

 

Jsme připraveni Vám nabídnout široké spektrum stavebních činností. Pracujeme jako subdodavatelé stavebních firem a také jako přímí dodavatelé pro malé i velké investory a stavebníky.

 

Firma PavingSpol disponuje vlastním strojním vybavením, zejména kvalitní hutnící, vibrační a řezací technikou.

 

Jako soudní znalec a odhadce provádím znalecké a odhadní posudky, poradenskou a konzultační činnost, oceňování věcí movitých a určování výše škod na majetku, technický dozor investora, stavebně-ekonomické poradenství a jiné.

 

Těším se na případnou spolupráci.

 

Ing. Karel Bartušek, DiS.

majitel firmy

Přihlášení